Όροι πληρωμών

Πολιτική Χρέωσης κρατήσεων.

Για την οριστικοποίηση μιας κράτησης, ζητάμε ευγενικά από  τους πελάτες μας κατάθεση προκαταβολής ίσης με 20€ ανα άτομο, για την οριστικοποίηση της κράτησης.
Ακύρωση της κράτησης 6 ώρες πριν την άφιξη, συνεπάγεται την από μέρους του  εστιατορίου  επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.
Ακύρωση της κράτησης 5:59 ώρες έως 0 ώρες πριν την άφιξη ή μη εμφάνιση , συνεπάγεται την μή επιστροφή της προκαταβολής.
Η πληρωμή της προκαταβολής καθώς και της εξόφλησης μπορεί να γίνει με τη χρήση πιστωτικής κάρτας VISA, MasterCard, Maestro, American Express. 

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης την δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & American Express. Ο πελάτης τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.»

Loading